02.02.2011

Recenze: Funky Business Navždy

Kniha švédských autorů ekonomů Kjell A Nordström a Jonas Ridderstrale velmi svižnou, čtivou a zábavnou formou představuje změny na současných trzích a poskytuje rady, jak se s nimi vypořádat. Pokud jste vlastník firmy, IT manažer, vedoucí projektu, vývojář, analytik, či někdo úplně jiný, pomůže vám tato kniha s přemýšlením mimo obvyklé mentální hranice (tzv. out-of-the-box thinking), tedy přesně tomu, co nás ve školách neučí ;). Ještě v nedávných dobách byly trhy a chování zákazníků docela předvídatelné. Poptávka byla převislá nad nabídkou, firmy určovali, co se bude vyrábět a dodávat (viz auta Henry Forda v jakékoliv barvě, pokud to je černá). Dnes je však všechno jinak, turbulence trhů, skoky a pády akcií, obrovský převis nabídky nad poptávkou, globalizace trhů a firem, neustále vzrůstající síla Číny a firmy bořící pravidla (jen namátkou Amazon, Google, Apple) změnili trhy a způsob přemýšlení zákazníků. V této knize najdete cestu, jak se s danou situací – moderním kapitalismem – vypořádat.

Autoři zmiňují, že dnešní trhy jsou tvořeny celosvětovými zákaznickými kmeny. Trh dnes není lokální či národní, ale skládá se z jednotlivců rozesetých po celém světě. Zásadní roli hrají znalosti a jejich použití. Znalosti jsou dnes konkurenční výhodou spolu s mixem poskytovaných výstupů: produkto-služby, službo-výrobky. Firmy postavené na intelektu a znalostech boří zavedená pravidla a zvyky, což je jejich konkurenční výhodou a dočasným monopolem, podívejte se jen na Google, Apple, Amazon či také Microsoft.

Autoři definují, co to vlastně je Funky firma, jak se projevuje. Funky, a.s. je:

 • zaměřená
 • užívající pákového efektu
 • heterarchická
 • inovativní

Zaměřená znamená:

 • vyprázdněné zaměření spočívá v outsourcingu všech činností, které nejsou jádrem našeho podnikání (jsou mimo naše úzké zaměření) a ve kterých jsou jiní lepší,
 • úzké zaměření znamená dělat jen to, v čem jsem dobrý, zapomenout na obrovské firmy se synergickými obory (např. nevyrábět vlastní pneumatiky z vlastních kaučukových plantáží, když vyrábím auta),
 • cílené zaměření doporučuje zaměření pouze na konkrétní globální kmen existující přes lokality, státy, národy (např. Progressive Corp. pojišťující lidi se záznamem, které by jiné pojišťovny nepojistily).

Užívající pákového efektu znamená:

 • vnitřní pákový efekt využívají učící se organizace, nápad ještě nic neznamená, pokud o něm již mluvíme s kolegy, můžeme ho tvarovat, zpracovávat dále, spojit s myšlenkami dalších kolegů; zhmotněná myšlenka, nápad je pouze ta ve formě existující nabídky, produktu nebo služby (např. Google a jejich 20% času věnovaný inovaci a vzniku nových produktů či také Atlassian),
 • průmyslový pákový efekt doporučuje využití našich klíčových kompetencí ve více než jednom průmyslovém odvětví (např. easyJet, easyHotel s jejich modelem nízkonákladových firem nebo také Virgin hotely, železnice, oblečení, kosmetika), čímž můžete maximalizovat užitek a tržby,
 • nadnárodní pákový efekt musí využívat také relevantní struktury firem, musí být taktéž globální, neexistuje nic jako centrální ředitelství, ale naopak akceptujeme lokalizované rozhodování samostatných celků respektující různorodost a specifika týmů, zákaznických kmenů, lokalit (viz např. TetraPack, Heineken, Nokia),

Heterarchická:

 • hierarchická organizační struktura funguje ve stabilním, předvídatelném prostředí, což však neplatí pro dnešní trhy, které se mění velmi často skokově a nepředvídatelně; organizační struktura tedy musí respektovat potřeby trhu, zákazníka, služeb, proto je moderním trendem koexistence mnoha různě plochých druhů hierarchií,

Inovativní:

 • Inovativní firma se zaměřuje na potenciál, který již v organizaci máme, firmy totiž většinou neví, co ví jejich zaměstnanci; trendem inovace je také hromadná customizace produktů, služeb, reklamy, vysílání z čehož vyplývá super-specializace na mikro-trhy a velmi úzké skupiny zákazníků přes všechny umělé hranice (lokality, státy, národy, jazyky); přesunutí rozhodování blíže k zákazníkovi, tam kde je problém znám; kreativita, nápady vznikají z diverzity díky většímu rozptylu v topologii jednotlivých členů (týmy střižených čtyřicátníků z podobné lokality budou mít pravděpodobně podobné nápady a názory), muži, ženy, černí, bílí, mladí, staří, vesničané přináší různé nápady a názory, aby to však fungovalo, musí všichni tito rozdílní lidé sdílet společné hodnoty, cíle, postoj; nejdůležitější je tedy u pracovníků způsob myšlení, dovednosti se dají naučit.

Podle autorů se Funky firmy vyznačují následujícími rysy:

 • Funky, a.s. je malá, abyste mohli znát všechny lidi a mít přehled o jejich dovednostech, o tom, co ví.
 • Funky, a.s. je plošší s cílem zkrátit čas od rozpoznání problému k jeho vyřešení, k nalezení a aplikaci řešení (což je také jedním z principů Lean SWD). Cílem však není plošně zrušit střední management, jelikož právě tam má mnohdy firma ty nejskvělejší pracovníky.
 • Funky, a.s. je časově omezená, klíčovou jednotkou jsou projekty a skupiny ochotné sdílet, pozice se však mění a každý jich má více (různé dny a měsíce znamenají různé pozice).
 • Funky, a.s. je horizontální ve smyslu doručování hodnoty, procesní orientace a týmy zpracovávající a doručující hodnotu od prvotního požadavku do finálního výsledku ve formě služby či produktu konzumovaného (externím) zákazníkem.
 • Funky, a.s. je kruhová, což značí schopnost samo-organizace a 360° zpětné vazby.
 • Funky, a.s. je otevřená – osekanou, redukovanou firmu je nutné začlenit do sítí (strategická spojení, partnerství, joint ventures), ty tvoříme se zákazníky, dodavateli i konkurencí.
 • Funky, a.s. je měřená – zavedením nových struktur zmizela tradiční centralizovaná kontrola, proto je třeba například pomocí ICT technologií třeba sledovat více parametrů, na mnoha místech častěji (real time); toto měření ale musí probíhat vůči pružným cílům s použitím myšlení mimo tradiční mentální omezení (out-of-the-box), možné je použití nových metrik jako třeba stupeň inovace, návratnost duševního kapitálu, podíl na mysli zákazníků J apod. Nemožné, nedosažitelné cíle dávají smysl, jelikož umožňují rozbít tradiční „to není možné“ myšlení.

Toto jsou jen nezbytné předpoklady úspěšné firmy v dnešním prostředí, ať už se jedná o IT firmu či o firmu výrobní. Základní cíl je pak se odlišit, ne soupeřit s ostatními stejnou službou či produktem a hlavně být připraven na změnu, jen další v řadě.

Pozor, inovace se neobejde bez chyb, když trestáme chyby, dáváme tím základy kultuře bez snahy, bez rizika (udržování status quo s drobnými vylepšeními). Učíme se prohrami, chybami, ne úspěchem!

Tato kniha byla zvolena za jednu z nejlepších ekonomických publikací všech dob. Užijte si ji také a rozšiřte si obzory, možná po jejím přečtení vymyslíte novou službu či produkt, které vám zajistí dočasný monopol. Buďte funky, barevní, jiní a užijte si kapitalismus.

Přeji svižné a oči otevírající počtení!

Máte k tomu co říct?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *