Fragmenty produktového managementu

Ze zkušeností z mnoha firem i z našich startupů víme, že dělat skvělé produkty není vůbec snadné a intuitivní, jak by se mohlo na první pohled zdát. Na českém trhu to umí jen několik málo firem. Zahraniční pobočky u nás jsou typicky delivery centra. Kontakt se zákazníkem a tvorba produktů se děje primárně v zemích na západ od nás. Zároveň však věříme a máme ověřené, že produktové kompetence vedoucí ke skvělým produktům se lze naučit. 

I my sami se neustále učíme a posloucháme, co nám trh a klienti říkají. Stále si myslíme, že mít celkový komplexní návod a garantovaný prostor pro nácvik kompetencí produkt manažera, respektive Product Ownera, je k nezaplacení. Reagujeme však na poptávku a rozhodli jsme se nabídnout alternativu k Produktové akademii v podobě menších Fragmentů produktového managementu, kde se v užším a více cíleném rozsahu prakticky zaměříme na řešení typických produktových témat z denní praxe.

Chceme tím tuto službu přiblížit většímu spektru lidí, nejen firmám, které nás cíleně oslovují ke spolupráci. Fragmenty umožňují být rolím okolo produktu proaktivní v rozvoji a podpořit smysluplné aplikování nabytých znalostí a dovedností v denní praxi.

Fragmenty produktového managementu se také detailně zaměřují na práci produktových rolí, jsou však oproti komplexní akademii koncipovány do menších oblastí, které se navzájem doplňují. Jednotlivé bloky tedy mohou posloužit uchazečům, kteří by rádi prohloubili své znalosti pouze v konkrétních vybraných oblastech. 

Každý Fragment se skládá z následujících aktivit:
– jednoho online workshopu (cca 4h)
– jednoho online follow-upu se všemi účastníky (1,5h)
– jednoho 1-1 online sezení s každým uchazečem (1,5h) 

Na workshopech si prakticky projdeme a vyzkoušíme danou problematiku. Follow-up poskytuje s odstupem prostor pro sdílení mezi účastníky. V rámci 1-1 se můžeme více zaměřit na konkrétní potřeby jednotlivce, které sám řeší.

Přehled jednotlivých Fragmentů:

1/ Vize a strategie v kontextu firmy a samotného produktu
Tento fragment je základním stavebním kamenem pro každého, kdo tvoří produkt, jeho absolvování tedy důrazně DOPORUČUJEME před absolvováním dalších workshopů.
– Máte pocit, že víte, co je vaše vize a strategie, ale nejste schopni je dát na papír (ať už se jedná o produktové či firemní)?
– Měli jste opravdu definované a ověřené potřeby než jste šli do řešení?
– Hledáte produkt na základě existujících potřeb na trhu, anebo potřeby zpětně mapujete na existující produkt?
– Jaký je rozdíl mezi firemní a produktovou vizí a strategií a k čemu slouží?
– Dokážete managementu firmy a zároveň vývojářskému týmu dostatečně přiblížit, co je vaším produktem a proč ho děláte?

2/ Přechod z projektové na produktovou firmu
– V čem konkrétně přechod na produktovou firmu vlastně spočívá?
– Je nutně v rozporu produktové a projektové myšlení?
– Jaké kompetence potřebujeme získat při přechodu na produktovou firmu?
– Kdo přebírá v týmu odpovědnost za jaké činnosti?
– V čem spočívají hlavní změny v uvažování a postojích?
– Jak je možné přistoupit ke změně organizačního designu?

3/ Produktová discovery jako hlavní činnost produkťáka
– Jak se liší úvodní a průběžná discovery?
– Kdy se discovery děje a jaký je její přínos?
– Jak si poradit, když nemám všechny role, které mají být v discovery zastoupeny?
– Má být do discovery zapojen zákazník, management, vývojář?
– Jaké jsou nejčastější příčiny nefunkční discovery?

4/ Jak na strategické plánování: od priorit k roadmapám
Pro tento workshop důrazně doporučujeme absolvovat Fragment 1/ Vize a strategie v kontextu firmy a samotného produktu
– Jak prioritizovat, když mám spoustu vstupů z různých částí firmy a od klientů?
– Jak v prvním kroku prioritizovat nápady pomocí firemní strategie a cílů?
– Jak souvisí prioritizace s přetěžováním vývojářských kapacit?
– Kdy je správný čas bavit se o nápadu v detailu?
– K čemu jsou dobré roadmapy a kdy je využívat?
– Proč není ideální v roadmapách vizualizovat features a čím je nahradit?
– Jakou úroveň detailu v roadmapách volit?

5/ Produktová a firemní OKR
– Proč jsou OKR v dnešní době tak populární?
– Jak využít OKR k zaměření se na zákazníka a přínos?
– Jak využít OKR k vyšší autonomii produktového týmu?
– Jak se dají OKR využít i zneužít?
– Jak vysvětlit, že napojení OKR na odměny jde proti podstatě OKR?

6/ Smysluplné metriky a měření hodnoty
– V jaké části životního cyklu se můj produkt nachází a čím se jednotlivé fáze liší z pohledu měření přínosu?
– Proč nesledovat jen provozní metriky?
– Jaké jsou dopady, pokud jsou metriky využívány k hodnocení a odměňování?
– Jaké metriky ukazovat směrem do týmu a jaké stakeholderům?
– Jaké metriky využívat v procesu prioritizace?

7/ Klíčové aspekty fungující delivery
– Jaké jsou příčiny toho, že tým nedoručuje?
– Jak vytvořit prostor na rozvoj produktu, když jsme zahlceni operativou?
– Trvá vám vývoj dlouho, ale zadání již nelze zmenšit?
– Jak budovat aktivně a efektivně T-shape členů týmu na úrovni kompetencí či odpovědností?
– Jak řešit velké množství závislostí mezi týmy?

8/ Typická nepochopení agility z praxe
– Zpomalují agilní ceremonie doručení hodnoty namísto, aby ji podpořily?
– Jsou Scrum a Kanban zaměnitelné?
– Je váš Scrum Master organizátor schůzek a přiřazovač tasků?
– Proč odhady zpětně nikdy neodpovídají realitě?
– Píše váš produkťák zadání včetně popisu řešení?
– Kdo má odpovědnost za dodání produktu?

Fragmenty vás provedou Jaroslav Procházka a Šárka Hašková.

Cena za 1 Fragment: 16.000 Kč + DPH / osobu

Počet účastníků: 3-6

Termín: bude vždy upřesněn po přihlášení minimálního počtu účastníků vzhledem k jejich časovým možnostem.

Místo konání: online, dle domluvy s účastníky je možné uspořádat i fyzicky.

Chci se přihlásit se na konkrétní Fragment (Google Formulář)

Pokud se chcete ještě něco doptat, neváhejte se nám ozvat na e-mail nebo na LinkedIn