Praktický rozvojový program pro produktové role

Pokud firma prochází digitální nebo agilní transformací, často sází jen na změny organizační struktury, přeskládá týmy a definuje nové postupy. Zanedbávané jsou postoje a učení nových dovedností klíčových rolí.

Tento program podporuje jak budování praktických dovedností a kompetencí, tak poskytuje podporu pro změnu postojů. Pokud vaše firma prochází digitální transformací, je pro vás klíčové pochopení fungování a samotný přerod na produktové týmy. Pokud působíte v produktové roli nějakou dobu a společně s týmem doručujete nové funkce produktu, program vám pomůže nasát více z produktové strategie, začít lépe měřit přínos, přiblížit se zákazníkovi a orientovat se více na hodnotu, než na funkce produktu.

Tento 4 měsíční praktický rozvojový program je založen na zkušenostech praktiků z transformací a budování produktových a inovačních týmů. Program se skládá z celodenních workshopů, follow-upů a sdílení nad úkoly. Změnu postojů podporují také 1-1 sezení včetně zaměření se na vaše talenty. V rámci programu procházíme vaše produkty a iniciativy a veškeré kroky řešíme prakticky nad nimi. Změnu obsahovou i změnu postojovou tedy společně přímo odpracujeme.

V praxi se ukázalo, že investice do vzdělání produktových rolí se velmi rychle navrátí. Produktový vlastník totiž může jedním rozhodnutím uspořit stovky tisíc korun zastavením nápadu, který se ukázal jako málo přínosný. Místo toho může tým realizovat hodnotnější nápad nebo rozvinout ideu, která vydělává více, než jsme předpokládali.

Primárně řešená témata jsou následující:

 1. produktové vize a strategie – základní stavební kameny každého produktu a vstupy do prioritizace, organizace a uspořádání týmů,
 2. poznání klienta, discovery a spolutvorba – od validace nápadů a brzkého zapojení týmu až k návrhu řešení a vyhodnocení přínosů,
 3. měření hodnoty – rozdílné potřeby měření v rámci životního cyklu vedou od provozních dashboardů, metrik a činností k následným krokům a rozvoji produktu

Program obsahuje následující:

 • úvodní vstupní sebehodnocení dovedností a stavu vašeho produktu,
 • 2 odborníci na každém workshopu, follow-upu a 1:1 sezení,
 • 1-2 hosté během programu na workshopu nebo follow-upu,
 • 4 tematické celodenní onsite workshopy,
 • 3 průběžné online follow-upy a skupinové diskuze,
 • 4 x 1-1 sezení s každým účastníkem (na úvod programu a také po každém bloku),
 • závěrečné sebehodnocení dovedností a stavu vašeho produktu,
 • materiály k workshopům a dalším tématům.

Program je možné uspořádat interně pro vaši firmu a upravit jej podle specifických potřeb nebo je možné se zapojit do některého z otevřených běhů napříč více firmami (aktuálně budeme otevřený běh rozjíždět).

Výhody interního běhu:

 • obsah je upraven dle specifických potřeb firmy,
 • větší detail a konkrétnost řešených témat, díky menší rozdílnosti témat se často dostaneme více do hloubky,
 • pro jednotlivé workshopy je možné přizvat až 3 interní role blízké vašim týmům (typicky se účastní role jako Business Owner, Scrum Master daného týmu, Analytik, Designér apod.)
 • propojení produktových rolí napříč firmou a vybudování spolupracující skupiny,
 • účastníci mohou být napříč firmou vzájemnou inspirací a zdrojem fungujících postupů a praktik.

Výhody účasti v otevřeném běhu:

 • budování sítě odborných kontaktů mimo firmu,
 • sdílení a inspirace odjinud,
 • možné byznysové synergie mezi firmami.

Typické přínosy programu (citace z řad účastníků):

 • „Ušetřili jsme desítky tisíc EUR, díky zúžení obsahu řešení. K tomu nám pomohly diskuze nad produktovou vizí a strategií.“
 • „Začali jsme sledovat náklady a výnosy na úrovni produktů a používat je k rozhodnutím, co a jak řešit.“
 • „Zastavili jsme méně přínosné rozpracované nápady na nový produkt a věnovali kapacity a rozpočet více hodnotným a ceněným nápadům.“
 • „Produktový funnel nám pomohl začít dělat outcome-driven rozhodnutí (konkrétní dopady na klienta).“

Reálný posun v kompetencích absolventa po absolvování rozvojového programu:

Hlavním průvodcem programu je Jaroslav Procházka, který vedl v roli Area Leada za produkt 150 produktových vlastníků v České spořitelně a pomáhal mnoha firmám vymyslet a uvést na trh nové produkty (např. Kontent.ai, iKros nebo bankovní produkty) či stát se produktovou firmou. Působí také jako expert v JIC a MSIC a sám spolu-založil startupy QuickJOBS a SimplyIT.cloud. Dalšími průvodci jsou Šárka Hašková, zkušená Scrum masterka, který si také prožila roli produkťáka a další zkušení designéři a produkťáci Dominik Michna a Braňo Šandala, kteří působili ve firmách jako Seznam.cz nebo Kentico se zapojí primárně v discovery a výzkumných tématech.

Pro více informací se nám ozvěte na tento e-mail nebo na LinkedIn