20.12.2012

Nastupující technologické trendy dramaticky ovlivní způsob práce, co s tím?

 • Mobilní zařízení překonají PC v počtu zařízení, které přistupují k webu. Prostě bude víc lidí přistupovat k webu v mobilu než přes PC. V mobilní říši platforem povede nadále Android, následovaný iOS a v roce 2015 vidí Gartner na třetím místě Windows 8. Toto vše bude mít za následek konec dominance jedné Windows platformy a společnosti budou muset zvládat podporu více platforem.
 • Osobní cloud řešení a služby se stanou běžně využívané pro ukládání dokumentů, vytváření a využívání personalizovaného obsahu a stanou se centrem digitálního života (dokonání přesunu z PC na mobilní aplikace web) pro všechna mobilní zařízení, která uživatel používá. Nebude existovat žádný dominantní poskytovatel, platforma nebo technologie těchto služeb. Dojde tedy k přesunu od klientských zařízení ke cloud-službám využívaným více zařízeními.
 • Dojde k poskytování podnikových aplikací přes distribuční kanály osobních aplikací soukromých firem jako je GoogleAppStore, AppleStore apod.
 • Internet věcí (The Internet of Things – IoT) začne více využívat vestavěné senzory zařízení, zjišťování polohy, mikro-platby či rozpoznání obrazu. Zapojení dalších zařízení (auta, farmaceutické zařízení apod.) a komunikačních kanálů (bluetooth, NFC, wifi, nejen mobilní síť) umožní vznik nových aplikací a služeb.
 • Jak zapojujeme více a více zařízení a generujeme více dat, přichází ke slovu koncept Big Data. Tento koncept mění architekturu a spojuje více datawarehouse, datamarts, content management systémů, souborových systémů či metadat do jednoho logického celku.
 • Analytiky a simulace se stanou běžnou podporou denních rozhodnutí, nejen těch manažersky významných strategických. Cloudové služby umožní přístup k těmto reportům a simulacím i přes mobilní a kapesní zařízení, což ještě zvýší flexibilitu rozhodování byznysu.

Originální anglický seznam popisující tyto trendy více do detailu si můžete přečíst na Gartneru.

Proč zde uvádím tyto trendy? Důvod je jednoduchý. Zvyšující se komplexnost systémů, jejich variabilita, mezivrstvy, maximální integrace, cloud myšlení, dále také dynamičnost trhu, granularita služeb a jejich kombinace, měnící se distribuční kanály, toto vše bude vyžadovat od IT týmů a oddělení a také celých technologických společností velkou změnu chování. Agile a Lean prinicipy jako jsou:

 • rychlé a pravidelné dodávky s rychlou zpětnou vazbou zákazníků ověřující daný koncept,
 • flexibilní změna scope projektů,
 • běžná a častá spolupráce týmů různě rozmístěných po světě a důležitost DoD definic,
 • integrované týmy vývoje a provozu,
 • vizualizace komplexních systémů a jejich rozhraní,
 • neustálé zlepšování,
 • rychlé a pravidelné inovace,

vše toto bude dennodenní nutností. Proto na nic nečekejte a začněte s pilotními implementacemi těchto principů už nyní. K tomu vám snad pomáhají i zdroje na tomto blogu (článkye-knihyšablony a checklisty), pokud ne, napište nám, co byste zde ještě rádi našli.

Na společnosti jako takové budou tyto trendy klást větší nároky na externí spolupráce. Jádrem této spolupráce budou aliance, všechny formy (nejen online) sdílení, profesní sítě a komunity a samozřejmostí bude i kooperace na společných produktech. Zde hlavně, mezi jednotlivými týmy a firmami s jinou kulturou, procesy, zkušeností a governance, budou Lean principy hrát svoji důležitou roli. Kaizen workshop může být tím nástrojem, který vám pomůže model spolupráce vyladit či správně nastavit.

Máte k tomu co říct?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *