08.07.2013

Důležitost soft aspektů při vývoji softwaru a implementaci změny

Vývojáři, architekti a manažeři jsou velmi často univerzitně vzdělaní lidé, kteří kladou důraz na techniky, nástroje, kvalitu řízení a postup vývoje, ale málo si uvědomuje důležitost měkkých dovedností (tzv. soft skills), psychologie a sociálních kontaktů s vývojáři, zákazníkem apod. V poslední době se v této oblasti mluví alespoň o leadershipu, ale to je zatraceně málo. Pro vysoce výkonné agilní týmy s dobrou interní komunikací a také komunikací s Product Ownerem a zákazníkem potřebujeme mnohem více.

Opomenutí těchto aspektů se projeví konflikty v komunikaci, v odchodech zaměstnanců, neshodami při tvorbě a dopřesňování user stories, scénářů a priorit a také při implementaci jakékoliv změny, typicky například agilních přístupů (nepochopení, odmítání změny).

Možná máte také zkušenost s jistým typem lidí, se kterým se nedokážete dohodnout. Téměř každá vaše diskuse končí nedorozuměním nebo dokonce hádkou. Proč se tak děje? Co je špatně? Dá se s tím vůbec něco dělat?

V těchto tématech nám může pomoci znalost typologie osobnosti. Jak rozpoznat svoji přirozenost, jak zjistit své silné stránky a preference v chování, jak předcházet konfliktům a lépe porozumět druhým? Podívejte se na dvě úvodní videa do typologie osobnosti MBTI (založené na Jungově psychologii), která jsme pro vás připravili:

MBTI part1První část (34 minut) se zabývá naší orientací, postojem (introvert vs. extravert) a způsobem vnímání (smyslové či intuitivní) a interpretace vnějšího světa. Video obsahuje také příklady typických konfliktů plynoucích z nepochopení odlišných mentálních funkcí toho druhého.

 

MBTI part2Druhá část (46 minut) se zabývá způsoby, jakými se rozhodujeme (myšlení vs. cítění) a naším vztahem ke světu (vnímání vs. usuzování).

Představujeme zde také 4 základní temperamenty (hráč, strážce, racionál, idealista), které vám pomohou vyjasnit tyto základní dimenze. Druhá část také obsahuje ukázky možných konfliktů plynoucích z neznalosti toho druhého.

Pokud si uvědomujete, že je tato problematika důležitá a chcete se o ní dozvědět více, doporučím velmi dobře čtivou a česky psanou knihu od Michala Čakrta: Typologie osobnosti.

Máte k tomu co říct?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *