Podmínky spolupráce

Pro úspěšnou a přínosnou spolupráci požadujeme od našich zákazníků následující:

  1. Účastníci souhlasí, že jejich citace ohledně prospěšnosti a přínosnosti našich služeb mohou být použity jako reklama na tomto webu, případně v tištěných materiálech (vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů stačí uvedení role a společnosti, ne jméno citovaného).
  2. V případě workshopů a konzultací musí přijít pozvání (či alespoň souhlas) z managementu společnosti a v závislosti na řešené problematice se musí někdo z managementu workshopu účastnit, jinak není možné dosáhnout hmatatelných výsledků a jedná se jen o ztrátu vašeho i našeho času.
  3. V případě dlouhodobé spolupráce je možné uplatnit paušál. Dlouhodobá spolupráce však vyžaduje čas relevantních pracovníků (alespoň 10% pracovní doby) a přístup k managementu, informacím a rozhodnutím (samozřejmostí je NDA o nešíření a použití informací jako konkurenční výhody).
  4. Cílem spolupráce je, abyste nás co nejdříve nepotřebovali. Chceme dosáhnout vaší samostatnosti a schopnosti zlepšovat se, ne mít jistý byznys.