07.02.2022

Třetí vydání knihy „Ať jsme všichni Spotify“ – tištěná verze

Kniha vysvětluje současnou paniku kolem agility, šířená a žitá nepochopení v agilních transformacích, ukazuje důležité vrstvy organizační změny, které je třeba řešit a přináší příklady mnoha možných cest a kroků, jak s agilní transformací začít, jak ji prohloubit, usadit a jak budovat agilní kulturu samořízení, která je jádrem transformace narozdíl od procesů.

Možné cesty a akce jsou protkány ukázkami a řešeními z praxe, které reflektují české a slovenské kuturní zvyklosti a také reflektují kolektivní úroveň managementu u nás.

Co je nového v tomto 3. vydání?

Oproti poslední verzi 2, vydané elektronicky na LeanPub, je ve 3. verzi nových několik kapitol včetně zásadních úprav některých původních kapitol.

Na úvod je přidána nová kapitola zaměřená primárně na management a vlastníky firem. Tato kapitola otevírá téma orientace firmy na zákazníka versus orientace na akcionáře, což můžou být dva protichůdné světy a je třeba o tomto potenciálním rozporu mluvit. Kapitola se také zabývá dopadem agilní změny na management, který se často agilní transformace straní, přitom jeho zapojení je klíčové. Dopady změn a klíčové otázky jsou popsané v manažerském osmeru agilní transformace, aby vám pomohla správně se rozhodnout, zda je agilní změna pro vás nebo vám dává smysl vydat se jinou cestou.

Přidána je také nová kapitola o roli produktového managementu v agilních transformacích, jelikož díky minimalistickým agilním frameworkům důraz na řemesla v agilním světě poněkud upadá. Přitom je zvládnuté řemeslo klíčem k úspěchu také v agilním kontextu.

Zcela nová je také kapitola o tom, jak agilní transformaci měřit, aby směřovala, kam má a netrávili jste čas sběrem tzv. vanity metrik, které nic neříkají o změně samotné a nevedou nás k akci.

Původní krátká podkapitola o Agilním HR je nyní samostatnou kapitolou, která je doplněna o vysvětlení tohoto konceptu, kontextu použití a o praktické příklady.

Velkou aktualizací prošla také kapitola o OKR. Ta je nyní kompletně přepsaná, protože mohla vést k nepochopení a nevhodné interpretaci konceptu OKR. Pro lepší dokreslení je doplněn také proces tvorby OKR v praxi a jejich průběžné governance, příklady možných forem, typické chyby a problémy.

Pokud si chcete knihu koupit, ozvěte se na prosím e-mail nebo na LinkedIn.

Máte k tomu co říct?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *