15.12.2011

IT projekty a služby respektující lidskou přirozenost

V současném IT jsme svědky velmi rychle se měnícího prostředí: potřeb zákazníků, role IT, technologií, modelů poskytování IT či měnící se požadavky na samotnou roli programátora a také manažera. I přes tyto překotné změny se velmi často držíme zastaralých ...

01.12.2011

How to start with Agile: one simple hint

Jaakko Palokangas, my colleague brought today great idea how to start with Agile in team of newbies. Let’s call it Agile principles workshop. Gather the team you should help to implement Agile or your team in case you are team ...