15.12.2011

IT projekty a služby respektující lidskou přirozenost

V současném IT jsme svědky velmi rychle se měnícího prostředí: potřeb zákazníků, role IT, technologií, modelů poskytování IT či měnící se požadavky na samotnou roli programátora a také manažera. I přes tyto překotné změny se velmi často držíme zastaralých ...

01.12.2011

How to start with Agile: one simple hint

Jaakko Palokangas, my colleague brought today great idea how to start with Agile in team of newbies. Let’s call it Agile principles workshop. Gather the team you should help to implement Agile or your team in case you are team ...

08.11.2011

Agilní praktiky pomáhají i v nouzi aneb jak jsou studenti schopni doručit kvalitní produkt díky Agilním principům

O efektivnosti agilních přístupů a praktik se můžete dočíst v odborné literatuře, případových studiích, na blozích. O tom, že s vhodným vedením (koučem, mentorem) lze tyto principy a praktiky použít i v týmu začátečníků, juniorů a přesto úspěšně doručit, se s vámi chci ...

28.08.2011

Agile and Lean support and maintenance of IT Services and Information systems

This presentation deals with agile and lean support and maintenance of IT services. Agile approaches are considered as software development approaches mostly, but the usage of agile principles and techniques also brings a lot of benefits to the support ...

02.08.2011

Vydána nová verze ITIL zvaná ITIL 2011

TSO minulý týden vydalo novou verzi ITIL. Někde můžete najít zmínku o ITIL v4, někde o v3.1, jak to tedy vlastně je? Změny jsou v zásadě menšího rázu, koncept a životní cyklus se nijak nemění, jsou opraveny některé chyby, upraveny ...