Novinky a info

Smyslem tohoto blogu je sdílení. Snažím se sdílet vzory (patterns) i konkrétní příběhy, myšlenky a nové směry, ale také problémy se kterými se ve firmách a svých projektech setkávám a jejich řešení v oblastech:

 • vedení firem a lidí,
 • podpory a provázanosti byznysu s IT (Agile, Lean, ITIL),
 • rozjezdu a růstu podnikání (inovace, startupy).

blogu a mezi elektronickými knihami můžete nalézt inspiraci nebo konkrétní odpovědi na vaše otázky, které se neomezují na technologický nebo procesní pohled, ale přináší vhled také do lidských a soft aspektů vedení lidí, řízení firem, vývoje a provozu IT či manažerskou perspektivu. K dispozici jsou vám také šablony a checklisty a workshopy.


Moje nejbližší aktuální plánované workshopy najdete na webu Aguarra (sekce školení) nebo Viva Ostrava.


images          Komentujeme na Twitteru:Problematika diskutovaná na tomto blogu a průřez naší práce je také popsán v knize, kterou vydalo vydavatelství Grada (2011). Obsah a motivace knihy jsou dostupné ke stažení (pdf, 160 kB). Náhled do knihy je možný pomocí Google preview. Můžete si také přečíst rozsáhlou recenzi od docenta Katolického, který je internetovým publicistou a provozuje server AKA-MONITOR.

Pokud jste nenašli odpovědi na vaše otázky, dejte nám prosím vědět, abychom mohli o vašem tématu napsat, doplnit šablony, zmínit zkušenosti. Každá zkušenost, kontext diskutovaného problému a vhodná řešení jsou jiná, proto jsme možná váš problém nezmínili nebo u vás popsané řešení nefungovalo.


Kdo stojí za tímto webem a proč to dělám?

Jarek Procházka, PhD.

+420 603 782 728

Nerozlišuji hraní, práci, zábavu a volno. Vše co dělám, dělám proto, že mě to naplňuje a baví a nebo mi to jde 🙂 … Snažím se tvořit si život a práci tak, aby mě i lidi kolem maximálně bavila. Proto i lidé, kterým pomáhám jsou kreativní a hraví, snažící se zlepšit svoje pracovní prostředí a produkty.ja vysmaty

 • 13 let zkušeností s vedením projektů, týmů, produktů a neziskových týmů,
 • 14 let zkušeností se školeními, vedením workshopů, koučingem a mentoringem (denní podpora implementace agilních a štíhlých praktik v týmech).
 • spoluorganizátor akcí a konferencí TEDxOstrava, kvalita ve vzdělávání, HRin.
 • 9 let zkušeností s vývojem SW (Java EE, ME, Microsoft Business Solutions, IS QI), podporou, údržbou a provozem software (informačních systémů a IT služeb).
 • 13 let zkušeností s Agile a Lean (IBM Rational Unified Process, OpenUP, Scrum, XP, Lean, vodopádem, ITIL.
 • zkušenosti z telekomunikační, bankovní, energetické a veřejné sféry u zákazníků v rámci Evropy a České republiky.
 • proškoleno kolem 3000 lidí, denní praktická spolupráce na projektech s přibližně 850 pracovníky.
 • Autor knihy Provozujte IT jinak, Grada, 2011.
 • Za dobu působení v IT jsem některé své znalosti a dovednosti podrobil certifikacím, např. (1) SEI/Carnegie Mellon University Software Architecture Professional Certificate v roce 2007 nebo (2) IBM Certified Solution Designer Rational Unified Process (RUP) v7.0 v roce 2009 či (3) Managers Certificate in IT Service Management (ITIL) v roce 2007 nebo ITIL v3 Foundation v roce 2011. (4) Prezentační, (5) mezikulturní a (6) vyjednávací dovednosti byly jedny z nejzajímavějších. Některé certifikáty jsem získal za to, že jsem na školení 2 dny neusnul (např. Certified Scrum Master v roce 2007 :)) a jiné zase byly velmi zábavné jako třeba prezentační dovednosti, vyjednávací dovednosti nebo mezikulturní dovednosti.

1-page-picture-reference-cz

 • Martin Dvořák, CIO Alta: „Adwise a RainFellows jsme vybrali pro spolupráci na projektu jednotného řešení Service Desk pro společnosti skupiny ALTA z důvodu jejich nekonvenčního přístupu. Změna v pohledu na poskytování IT služeb pro nás byla zcela zásadní a podle mého názoru jsme zvolili dodavatele, který dokázal v průběhu projektu vhodně moderovat diskusi s jednotlivými členy realizačního týmu, provádět nás nezbytnými změnami v zaběhnutých postupech a myšlenkovými pochody při jejich definici. Projekt byl náročný zejména pro procesní roztříštěnost do té doby neintegrované IT struktury a procesů, s čímž si Adwise s RainFellows skvěle poradili. Od září do konce roku 2014 jsme s nimi absolvovali řadu setkání, workshopů a pracovních schůzek na různé úrovni projektu, které zásadním způsobem ovlivnily naše nazírání na principy poskytování IT služeb a vedly v důsledku k úspěšnému zavedení Service Desku ve skupině ALTA“
 • Radim Petráš (Head of Service Desk): „Jaroslav is extraordinary coach. He was helping to my service and improvement project from begging of 2012 and we have achieved a lot. Jaroslav is really target oriented and really helps to achieve set milestones. His knowledge of continuous services (ITIL) is really deep and he know how to use it to make service as „lean“ as possible. Jaroslav is really good with combining of psychology aspects/profiles of involved persons which is leading to smooth execution and decision making. It is and it always will be a pleasure to work with Jaroslav.“ August 14, 2012
 • Vladimír Vaněk, státní instituce: „V roce 2009 jsem jako hlavní koordinátor na straně objednavatele, vedl projekt ve státní správě. S Jaroslavem Procházkou jsem se setkal v době, kdy se projekt dostával do značného časového skluzu a mezi dodavatelem a objednavatelem byl identifikován značný rozdíl v pohledu na aktualní situaci a její možná řešení. Jaroslav Procházka v této situaci působil jako dobrý vyjednávač s rozsahlými znalostmi ve vývoji IS a okamzitě si získal důvěru obou stran. S jeho pomocí byl objektivně zmapován aktualní stav, označeny hlavní příčiny současné sitace a na jejich základě přijata nezbytná opatření (převážně na straně dodavatele řešení), která viditelně přispěla ke zlepšení stavu. Podařilo se také zpracovat 3 varianty krizového plánu, které byly oběma stranami akceptovatelné a jedna z nich nakonec uplatněna směrem k záchraně alespoň některých částí projektu.“
 • Jarmo Hurtila (Project owner): “Very useful workshop. Good method ! I was originally a little bit skeptic about using 2 days of our heavily burdened professionals time to this. Now I am convinced that it was worth while! The meaning is to find productivity and quality increasing actions through finding bottlenecks, their root causes, making priorities and agreeing on actions.”

Naše práce a její výsledky jsou také diskutovány a akceptovány odbornou IT komunitou o čemž svědčí naše akceptované příspěvky a pozvání na prestižní mezinárodní konference (podívejte se na prezentace z European Lean IT summit 2011 či Information System Development 2010):

Workshop lector – European Lean IT Summit (Paris)

Speaking at Agilia 2013 conference

Speaking at Agilia conferences

RSDC 2009 Speaker

ICGSE 2011 Speaker + tutorial lector